Verkrijgen van subsidie

Het binnenhalen van subsidiegelden is een zaak die door kerkrentmeesters zelf (met behulp van deskundigen) moet worden uitgevoerd en waarvoor bij rijkssubsidie de subsidieaanvraag (zoals hiervoor is behandeld) de aanzet is. Maar daarmee zijn nog niet alle mogelijkheden tot subsidie uitgeput. Mogelijk kunnen ook andere financiële bronnen worden benut om daaruit de benodigde gelden te verkrijgen voor de werkzaamheden aan de kerkelijke objecten.

De SBKG beschikt over een fondsenlijst van instanties die kunnen worden benaderd voor een mogelijke bijdrage aan onderhoud en/of restauratie van uw kerk.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht