(Specifieke) technische problemen bij kerkelijke objecten

Technische problemen doen zich dagelijks voor. Problemen met gebouwen, maar ook problemen met de inrichting van die gebouwen. Veelal zijn die problemen niet van zodanige aard dat kerkrentmeesters daarvoor de hulp van derden moeten inroepen om die problemen te kunnen oplossen. Binnen het college van kerkrentmeesters is vaak voldoende kennis aanwezig. Maar niet altijd gaat het zo eenvoudig. Soms is het probleem zo uniek dat ook kerkrentmeesters het antwoord schuldig moeten blijven wat de beste aanpak is. Dat kan zich voordoen bij restauratie, maar ook bij onderhoud, verbouwing en renovatie. Zelfs bij het vraagstuk rond de afstoting van een kerkelijk object dan wel het zoeken naar een passende herbestemming kunt u een beroep doen op de deskundigen van de SBKG.

Vanwege langjarige ervaring op diverse terreinen is nagenoeg elk probleem wel eens eerder voorgekomen en kan uit die ervaring worden geput om bedoelde kerkrentmeesters te adviseren en uit hun probleem te verlossen. 

Uiteraard kan het voorkomen dat op grond van andere, externe factoren een probleem niet oplosbaar is. Maar in de praktijk is gebleken dat inschakeling van deskundigen van de SBKG voor veel kerkrentmeesters tot positieve resultaten heeft geleid.

De werkwijze in deze zaken is dat de SBKG, na beoordeling van de situatie en bestudering van de problematiek, een advies geeft over de beste aanpak voor dat probleem. Nadrukkelijk dient er op te worden gewezen dat de SKBG alleen adviezen verstrekt en geen andere werkzaamheden op zich neemt. De beslissing op welke wijze de problematiek op te lossen blijft te allen tijde bij de kerkrentmeesters liggen. Die geven uiteindelijk de definitieve opdracht aan een architect, aannemer of degene die de werkzaamheden zal gaan uitvoeren en zijn zelf verantwoordelijk voor de beslissing van deze wijze van uitvoering.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht