Subsidie aanvragen

Restauratie van gebouwen gaat samen met het uitgeven van geld. In nagenoeg alle gevallen moet voor die werkzaamheden een beroep worden gedaan op middelen elders. De financiën van de kerken laten grote lasten niet toe. Maar ook de subsidieregeling speelt een rol van betekenis. Objecten met de status van rijksmonument kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie.

In al die gevallen is het van belang te weten waar welke subsidieaanvraag moet worden gedaan en hoe deze formeel moet worden ingediend.
• Welke formulieren gelden daarvoor?
• Welke termijn moeten worden nageleefd?
• Welke bijlagen moeten worden meegezonden?
• Wie beoordeelt compleetheid en juistheid?

Te laat of niet compleet inleveren van een subsidieaanvraag betekent veelal dat alle moeite voor niets is geweest. Bij niet compleet zijn van de gegevens is het wellicht mogelijk nog tijdig opnieuw in te dienen. Maar daarmee zijn wel (extra) kosten gemoeid. Daarnaast blijft de uiterste inleverdatum van kracht, waardoor vaak krap tijd is om alles te kunnen afronden. Derden daarbij inschakelen betekent dat de actie ook in hun planning moet passen.

Allemaal vragen waarop de SBKG een pasklaar antwoord geeft en kerken graag met raad en daad wil bijstaan. Vaak is de regelgeving voor kerkrentmeesters te complex, moet studie worden gemaakt van die regelingen, met het risico dat iets over het hoofd wordt gezien en/of fouten worde gemaakt. Fouten die in het verdere verloop van de subsidieaanvraag wel eens heel dure fouten kunnen worden.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht