Statutaire doelstelling

De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht is de voorzetting van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland en opgericht in 1996. Met samenvoeging en statutenwijziging op 31 mei 2019 zijn daarin ook de werkzaamheden opgenomen, tot dan uitgevoerd door Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Utrecht. De Stichting stelt zich ten doel (art 2 Statuten):

a. alle kerkelijke gemeenten met een protestantse denominatie in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland beneden het Noordzeekanaal behulpzaam te zijn en bij te staan in zaken van restauratie, herstel en onderhoud van gebouwen, van tot die gebouwen behorende orgels, meubilair en verdere zaken, alsmede van begraafplaatsen met toebehoren;

b. andere eigenaren/bezitters van daarvoor in aanmerking komende gebouwen met bijbehorende zaken en van begraafplaatsen met toebehoren, zulks ter beoordeling van het bestuur der stichting, behulpzaam te zijn en bij te staan in zaken als onder a van dit artikel vermeld;
c. de onder a en b van dit artikel genoemden te adviseren en bij te staan ter zake van haar belangenbehartiging op het gebied van kerkelijke gebouwen in de meest ruime zin van het woord.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht