Projecten

Op de pagina met projecten vindt u enkele voorbeelden van werk dat de SBKGU heeft gedaan.

Dorpskerk De Glind
De dorpskerk in De Glind, een dorpje tussen Leusden en Barneveld, is een kloek ontwerp, opgetrokken in metselwerk en afgedekt met zadeldak met flinke overstekken. Het dak is gedekt met rood genuanceerde ovh pannen. De bouwstijl is die van de 'Delftse School'.
De intieme kerkzaal bestaat uit een beuk met  4 houten spanten. Aan de kopgevels bevinden zich ondergeschikte bouwdelen met entree en vergaderzaal.
Een gevelsteen meldt het bouwjaar 1940. Opmerkelijk is de a-symmetrische positie van de toren aan de langsgevel van het schip. Het kerkinterieur is reeds diverse malen verbouwd. In 1992 zijn de kerkbanken bijvoorbeeld vervangen door stoelen. De kerk is eigendom van de Rudolphstichting, een organisatie voor jeugdzorg die van groot belang is voor De Glind als dorp. De kerk heeft twee gebruikers, de Protestantse Gemeente van De Glind/Achterveld (PKN) en de Glindster.

Een theater in de kerk of kerk zijn in het theater?
De SBKGU is in 2008 gevraagd namens de Protestantse Gemeente mee te denken over herinrichting van het liturgisch centrum. De kerkzaal wordt naast de gebruikelijke vieringen door de Protestantse Gemeente ook gebruikt voor culturele activiteiten als concerten, lezingen, toneel, congressen etc. onder verantwoordelijkheid van de Glindster. De centrale vraag was hoe beide gebruikers zich konden herkennen in het (liturgisch) meubilair. De SBKGU heeft zich bezig gehouden met het ontwerp van de verplaatsbare onderdelen in relatie met de aanwezige kleuren en materialen. Ook is advies gegeven over de gordijnen. Vanwege het dubbele gebruik heeft de preekstoel een zijblad zodat deze bij lezingen ruimte biedt voor een laptop. Als de preekstoel buiten gebruik is kan deze worden weggereden in een nis in de achterwand van de kerk. In een normale viering staat de avondmaalstafel met bijbel in de as van de kerk, de preekstoel staat daar links van en nog meer naar links staat het doopvont. Het Woord is zo ingebed tussen de twee sacramenten. Naast de preekstoel, tafel met lezenaar, doopvont zijn ook nog een bloemenzuil en een standaard voor de paaskaars ontworpen. Alles is uitgevoerd in licht gelakt beukenhout, gelijk aan de reeds aanwezige stoelen in de kerkzaal. Medio 2010 is het vernieuwde liturgisch meubilair tijdens een feestelijke viering in gebruik genomen.

www.dorpskerkdeglind.nl
www.rudolphstichting.nl

Kerk en begraafplaats De Lage Vuursche
De kleine monumentale kerk in de Lage Vuursche is sprookjesachtig gelegen onder hoge beukenbomen. Het rijksmonument, gebouwd rond 1650, ligt naast Kasteel Drakenstein aan de rand van het dorpje De Lage Vuursche. Het klassieke gebouw heeft een kruisvormige plattegrond en spitsboogvormige glas-in-loodramen. Op de viering van het schip en de dwarsbeuk staat een elegant torentje. Naast de kerk liggen een begraafplaats, die onlangs is uitgebreid en een 19de eeuwse pastorie.

In het verleden heeft de SBKGU het college van kerkrentmeesters diverse keren geadviseerd. In 2010 is de SBKGU betrokken geweest bij het vervangen van een bouwvallige  houten gereedschapsberging voor de begraafplaats door een nieuw gebouwtje, passend in de omgeving, waarin ook een fietsenberging is opgenomen. Het nieuwe ontwerp staat op de grens van de begraafplaats en het erf van de kerk. Referentie hierbij is een historisch baarhuisje op dezelfde begraafplaats. De uitvoering van dit plan is voorzien in 2011.

www.destulpkerk.nl

Het witte kerkje, Huis ter Heide
Het opvallende Nederlands Hervormde witte kerkje halverwege de oude rijksweg Utrecht-Amersfoort is voltooid in 1860. Een gevelsteen meld dat deze op ‘17 juni 1858 door Pieter Hendrik de la Court’ is gelegd. Het gebouw, een gemeentelijk monument, is niet groot. De eerste vier traveeën zijn in gebruik als kerk, de drie traveeën daarachter zijn oorspronkelijk gebouwd als inpandige woning voor de predikant. Kenmerkend zijn de rondboogvensters, deels van staal (kerk), deels van hout (pastorie).
De toren was oorspronkelijk spits maar heeft zijn huidige vorm gekregen bij een verbouwing in 1915 in neo-barokke stijl. De klok in de toren stamt al uit 1659 en is gemaakt door klokkengieter Hemony.
Medio 2009 heeft het college van kerkrentmeesters op advies van de SBKGU enkele aanpassingen in het interieur uitgevoerd, met name het liturgisch centrum en de hardstenen vloer.

www.hervormdzeist.nl/wittekerkje

Emmakerk, Soest
Deze kerk is in gebruik bij de Protestantse wijkgemeente Soest-Noord.

De Emmakerk is gebouwd in 1931, naar een ontwerp van architect P. Beekman, met voor die tijd typerende kenmerken. Een grote steile kap, hoge topgevels, brede overstekende goten en gedecoreerd metselwerk. Op de kap liggen blauw gesmoorde pseudo-romaanse pannen.
Het gebouw, een gemeentelijk monument, ligt op een straathoek. Nabij de hoek is de toren geplaatst en een entreeportaal. Op de torenspits liggen leien.Vermoedelijk is het klokkenspel van recentere datum. Het grondplan is gemaakt in de vorm van een grieks kruis. De kerkzaal kent een diagonale opstelling.
Opvallend zijn de ramen die vrijwel allemaal driehoekig zijn. In de zilvergrijze stalen kozijnen is groenachtig glas-in-lood geplaatst.

In 2009/10 zijn de grote ramen gerestaureerd door Jan Schepers waarvoor de SBKGU een advies heeft opgesteld. Het glas-in-lood is hierbij tussen isolerend glas geplaatst.

www.emmakerk.nl

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht