Opmaken van een meerjarenonderhoudsplan

Het opmaken van een meerjarenonderhoudsplan is voor meer doeleinden noodzakelijk. Allereerst voor eigen gebruik binnen een kerkelijke gemeente en college van kerkrentmeesters. Een onderhoudsplan is daarbij de leidraad en bevat de uitgangspunten van het onderhoud over een periode van meerdere jaren. Het is van groot belang tijdig in kaart te brengen wat er wanneer aan onderhoud van gebouwen en inventaris moet gebeuren. Niet altijd is onderhoud een zaak van kleine omvang. Omdat dit werk ook grootschalig kan zijn, is het van belang die werkzaamheden op jaarbasis goed in te plannen.

Uiteraard houdt elke planning een onzekerheid in zich. Een planning voor langere tijd kan tot gevolg hebben dat een geplande activiteit voor een bepaald jaar nog niet behoeft te worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van het desbetreffende onderdeel nog voldoende is. Ook omgekeerde situaties kunnen zich voordoen, waarbij eerder aan onderhoud van een bepaald onderdeel wordt toegekomen dan was gepland.

Daarom wordt een meerjarenonderhoudsplan altijd vanuit twee gezichtspunten gebruikt: middellange termijn en kortlopend. In de middellange raming worden alle werkzaamheden volgens vast schema ingepland. In de kortlopende variant wordt jaarlijks bekeken of bedoeld onderhoud echt nodig is en/of ook onderhoud nodig is op andere onderdelen.

De SBKG kan u adviseren in al deze facetten, zowel bij het opstellen ervan als bij de jaarlijkse update van die werkzaamheden.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht