Subsidieregelingen

Met dit beknopte overzicht informatie over subsidieregelingen die van kracht zijn voor instandhouding van (rijks)monumenten, te weten
• Subsidieregeling Brim 2014 e.v., zie verder hierna;

Wellicht dat u daarmee voldoende bent geinformeerd. Mogelijk heeft u meer concrete vragen, betrekking hebbende op uw specifieke situatie. Wij helpen u graag met het vinden van het juiste antwoord daarop. Neem contact op met ons secretariaat. Zonodig verwijzen wij u door naar het juiste 'loket'. Uiteraard bent u vrij ook zelf verder actie te nemen, gebruikmakend van de links elders op onze website, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

SIMsubsidie
De Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM/BRIM) biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor de kosten van onderhoud van de betreffende kerkgebouwen. Bij het vaststellen van de regeling is de wetgever ervan uitgegaan dat voor sober onderhoud 0,5 % van de herbouwwaarde per jaar voldoende moet zijn. Rekening houdende met de bijdrage van de eigenaar, die zelf ook 50% daarvan dient te dragen, betekent dit voor een onderhoudsperiode van zes jaar een maximale subsidie van 1,5 % van de herbouwwaarde.

Subsidie provincie ZH
Voor kerken, eigenaar van een kerkgebouw, staat ook de mogelijkheid open aan te kloppen bij de provincie Zuid-Holland, om daar mogelijk subsidie te verkrijgen voor instandhouding van dan wel uitvoering van belangrijke restauratie- en/of onderhoudswerk aan de gebouwen. Neem voor de actuele subsidieregeling contact op met het Provinciehuis.

Criteria / belangrijke punten
De regeling kent diverse voorwaarden en regels op basis waarvan subsidie wordt verleend. Deze aspecten zijn op hoofdlijnen verwerkt in onze laatste nieuwsbrieven, waarnaar hierbij verwezen.

Wees gewaarschuwd
Een subsidieaanvraag die niet voldoet aan de gestelde voorwaarden is uiteindelijk een vergeefse actie zonder succes. Wij raden u aan goede nota te nemen van alle aspecten en tijdig te starten met alle werkzaamheden.verband houdende met die subsidieaanvraag.
Als periode van indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geldt 1 februari tot en met 31 maart. Dat moment is eerder aangebroken dan velen zich realiseren.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht