Historie

In 1982 werd de eerste SBKG opgericht, door de afdeling Friesland. Daarna stimuleerde het hoofdbestuur van de Vereniging van Kerkvoogdijen (VVK) alle andere provinciale afdelingen om ook daartoe over te gaan. In Zuid-Holland duurde dit tot 1996. Meerdere oorzaken zijn daarvoor aan te voeren.

Al het begin van de 90er jaren wordt door middel van een enquete gepeild of er belangstelling zou bestaan voor een dergelijk stichting. Het aantal reacties wat werd verkregen was beperkt, terwijl ook het aantal positieve berichten, onder degenen die wel reageerden, niet erg bemoedigend was. Een kentering kwam toen zich in 1995 een wijziging in de rijkssubsidieregeling voor de restauratie van monumenten ging aftekenen, met een lager subsidiepercentage.

In de notulen van 1 maart 1995 van het afdelingsbestuur van de VVK valt te lezen dat een notitie met voorstellen tot het oprichten van een SBKG voor de provincie Zuid-Holland wordt besproken. Na discussie wordt met algemene stemmen besloten om de voorstellen over te nemen en op de ingeslagen weg voort te gaan.

Uiteindelijk wordt na een voorbereidende oprichtingsvergadering de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland officieel opgericht op 5 september 1996.

Het bestuur bestond in aanvang uit vijf personen. Al snel bleek dit ontoereikend te zijn om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vanuit die gedachte is gezocht naar versterking. Maar na jaren komt de krimp in de kerkelijke wereld. Minder kerken, waardoor ook minder vraag. Dat leidde aanvankelijk tot een kleiner bestuur als SBKG Z-H. Ook elders heeft dat gevolgen. In mei 2019 wordt besloten tot samenvoeging met SBKG Utrecht. Een nieuwe naam, Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht, met een bestuursomvang van 11 personen. Ieder met een eigen taak en aandachtsgebied.

Vanaf de oprichting is bewust gekozen voor de formule van het verrichten van werkzaamheden als vrijwilliger. Daardoor is het mogelijk kerken en haar kerkrentmeesters tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen bijstaan en adviseren in de werkzaamheden.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht