Donateurs

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG RU ook ondersteunen?

De SBKG RU verricht haar werkzaamheden ten behoeve van kerkelijke gemeenten en hun kerkrentmeesters in de provincies Noord-Holland, beneden het Noordzeekanaal, Utrecht en Zuid-Holland. Die werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd als vrijwilligerswerk. Toch kent de huishouding van de SBKG RU kosten vanwege ondermeer het uitbrengen van een nieuwsbrief en reiskosten om op alle gewenste plaatsen aanwezig te zijn.

Daarom is gekozen voor een opzet waarbij donateurs zich kunnen verbinden aan de stichting. Omdat veel werkzaamheden zonder kosten worden uitgevoerd, is het mogelijk gebleken het bedrag aan donatie laag te houden.

Van kerkelijke gemeenten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 25 euro per jaar.

Is uw kerkelijke gemeente nog geen donateur? Meldt u dan aan als donateur.

In de rubriek Nieuwsbrieven vindt u het SBKG Aanmelding.doc. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Leerdam,

Evangelisch Lutherse Kerk

't Woudt,

interieur Hervormde Kerk

Laatste nieuwsbrief

Door middel van deze nieuwsbrief wordt relevante informatie aangeboden aan kerkrentmeesters, over onderwerpen die van belang (kunnen) zijn bij hun werk betreffende instandhouding van objecten die een functie hebben in kerkelijke zin...

Bekijk hier

Donateur worden

Donateur worden? Wilt u het werk van de SBKG ook ondersteunen? 
Hier vindt u het aanmeldingsformulier. Gelieve dit formulier na volledige invulling en ondertekening te verzenden aan het contactadres.

Aanmelden

Contact

Sportlaan 6
3299 XG Maasdam
Nederland

078–6762276
info@sbkgru.nl

Delen

© Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Randstad en Utrecht